Hudiksvalls tingsrätt blir Hälsinglands tingsrätt

2022-07-07

Anledningen till namnbytet är bland annat att förtydliga att tingsrättens domkrets inte endast omfattar Hudiksvalls kommun utan även övriga kommuner i Hälsingland. Dessutom ligger namnändringen i linje med en av hävd tillämpad namnpraxis; en praxis som återupptagits under senare års sammanslagningar av domstolar.

- Det känns naturligt att byta namn nu när vi så småningom byter lokaler eftersom namnfrågan inte kom upp när den sista sammanslagningen av domstolar i Hälsingland genomfördes 2005, säger Christian von Szalay, lagman och domstolschef vid Hudiksvalls tingsrätt.