Huawei överklagar PTS beslut

2020-11-06

Förvaltningsrätten har idag tagit emot ett överklagande av PTS beslut från Huawei. Förvaltningsrätten har för avsikt att handlägga målet skyndsamt.