Huawei har inte rätt att överklaga Post- och telestyrelsens beslut att återuppta 5G-auktionen

2021-01-15

Post- och telestyrelsen (PTS) beslutade den 17 april 2020 att begränsa antalet 5G-tillstånd. Genom samma beslut utfärdade PTS en allmän inbjudan till ansökan om att delta i en auktion för tilldelningen av 5G-tillstånden. Auktionen var planerad att inledas den 10 november 2020.

Den 20 oktober 2020 beslutade PTS att fyra aktörer ska få delta i den planerade auktionen och att vissa ytterligare villkor ska gälla för 5G-tillstånden.

Efter att Huawei överklagat vissa villkor – som innebär att Huaweis produkter inte får användas av aktörerna – beslutade förvaltningsrätten att de aktuella villkoren tills vidare inte skulle gälla. Sedan PTS överklagat förvaltningsrättens avgörande upphävde Kammarrätten i Stockholm förvaltnings­rättens beslut. Det innebär att villkoren gäller i avvaktan på en slutlig domstolsprövning.

Efter kammarrättens avgörande meddelade PTS den 18 december 2020 att 5G-auktionen ska återupptas den 19 januari 2021.

– Beslutet handlar om vid vilken tidpunkt auktionen ska genomföras. Enligt domstolens mening påverkas inte Huawei eller någon annan av beslutet på ett sådant sätt att det kan överklagas. Överklagandet har därför avvisats och tas alltså inte upp till prövning av domstolen, säger chefsrådmannen Ulrika Melin.

Beslutet i målet ligger under rubriken Bifogade filer.