Hovrättens mål B 782-24 (synnerligen grov misshandel m.m.)

2024-05-17

Rättegången påbörjas den 31 maj 2024 kl. 9.00 och beräknas pågå till den 10 juni 2024. Fredagen den 31 maj och förmiddagen måndagen den 3 juni 2024 är förhandlingsdagar, då det ska hållas sakframställningar och genomgång av den skriftliga bevisningen. Därefter kommer rätten att enskilt ta del av den muntliga bevisningen som spelats in vid tingsrätten, vilket sker utan att parterna är närvarande. Måndag den 10 juni 2024 hålls den avslutande delen av förhandlingen, med alla parter närvarande.

Huvudförhandlingen hålls i hovrättens lokaler på Södra Tjärngatan i Sundsvall.

Delar av förhandlingen kan komma att hållas inom stängda dörrar.

 

Platsbokning och ackreditering

Media:Det finns ett begränsat antal åhörarplatser i rättssalen. Det kan reserveras plats för de journalister (ej kameramän och fotografer) som sedan informeras i särskild ordning om de fått plats. Presslegitimation krävs.

Föranmälan sker via E-post till Tom Sandgren (tom.sandgren@dom.se) senast den 27 maj 2024. Ange också om du önskar ta med elektronisk utrustning i salen vilket kräver tillstånd.

AllmänhetenDet kommer att finnas ett begränsat antal åhörarplatser för allmänheten i salen. Ingen föranmälan kan göras till dessa platser. Observera att det kan komma att beslutas om stängda dörrar, vilket innebär att åhörare inte tillåts närvara.

Bild- och ljudupptagning

Bildupptagning/fotografering är inte tillåten i eller in i rättssalen under förhandlingen. Kameror och mobiltelefoner som medförs in i rättssalen ska vara avstängda och undanstoppade.

Tillägg om undantag har getts för journalister:

Åhörare i rättssalen som ägnar sig åt rapportering för nyhetsförmedling får använda den elektroniska utrustning som krävs för denna rapportering (exempelvis mobiltelefoner, surf­plattor eller datorer). Detta inkluderar även annan utrustning för ljudupptagning. Utrust­ningen får inte användas för bildupptagning/fotografering.

Om du behöver tillstånd för att ta med sådan elektronisk utrustning kan du anmäla detta till Tom Sandgren (tom.sandgren@dom.se). ­ Hovrätten kommer att meddela tillstånd i särskild ordning. Ta med hovrättens beslut till förhandlingen.