Hovrättens handläggningstider kommeratt öka

2019-08-15

Sammantaget leder detta till att alla mål inte kommer att kunna avgöras i den takt de kommer in. Hovrätten prioriterar brottmål där någon är frihetsberövad och mål mot ungdomar, samt vissa andra mål i enlighet med lagstiftningen. För övriga mål kommer handläggningstiderna att öka. På sikt kan det handla om kraftiga ökningar.?

- Svea hovrätt har under de senaste åren ökat antalet avgjorda mål. Jag bedömer dock att vi sedan en tid tillbaka har nått vårt kapacitetstak. Situationen är likartad på många andra domstolar. På kort sikt måste Sveriges Domstolar tillföras betydande resurser. På längre sikt krävs förändringar av lagstiftningen så att domstolsprocessen effektiviseras och målen därmed kan avgöras snabbare, säger hovrättspresidenten Anders Perklev.

Senast ändrad: 2019-08-15