Hovrättens dom i målet rörande olyckan i Sörfors

2022-06-07

Hovrätten delar tingsrättens bedömning i stora delar. Det innebär att den tilltalade även i hovrätten döms för brotten vållande till annans död i fyra fall, vållande till kroppsskada och vårdslöshet i trafik samt att brotten bedöms som grova.

Hovrätten delar också tingsrättens bedömning när det gäller vilken påföljd som den tilltalade ska dömas till, vilket innebär att påföljden bestäms till skyddstillsyn och fängelse två månader.

- När det gäller val av påföljd har hovrätten beaktat att den tilltalade själv blev allvarligt skadad vid olyckan och tillämpat den lagstiftning som gällde när brotten begicks och tagit hänsyn till att hon då var 19 år, säger hovrättspresidenten Agneta Ögren.

I frågorna om skadestånd delar hovrätten tingsrättens bedömning när det gäller skadestånd till nära anhöriga till de fyra pojkar som avled i olyckan. Hovrätten anser i likhet med tingsrätten att de nära anhöriga har rätt till skadestånd för sveda och värk med 30 000 kr. De flesta av de anhöriga har redan fått trafikskadeersättning med 30 000 kr för sveda och värk, varför de inte har rätt till ytterligare ersättning för samma skada i form av skadestånd. En anhörig har inte fått trafikskadeersättning och får därför nu skadestånd med 30 000 kr.

Hovrätten ändrar tingsrättens dom och sänker det belopp som den tilltalade ska betala i skadestånd till den flicka som skadades svårt i olyckan. Ändringen beror på att hovrätten avslår hennes begäran om ersättning för lyte och men (ersättning för ärr) eftersom bevisningen inte varit tillräcklig i den delen.

Beställning av domOm hovrätten