Hovrättens dom gällande mordet i Notviken

2022-06-22

Hovrätten har kommit fram till att den samlade bevisningen mot 19-åringen är mycket stark och han döms därför för mordet på en ung kvinna i Notviken den 30 juli 2021. Däremot bedömer inte hovrätten att straffet för en person över tjugoett år skulle föranlett livstids fängelse.

– Det anges tydliga kriterier i lagen om när livstidsstraffet är avsett att användas. Även om omständigheterna kring mordet varit mycket försvårande har vi bedömt att straffet inte skulle bli livstid utan skulle motsvara 18 års fängelse för en person över 21 år, säger rättens ordförande hovrättsrådet, tillika vice ordförande Jonas Brodin.

Trots det blir straffet detsamma som vid tingsrätten, 14 års fängelse, eftersom det är det högsta straff en person under 21 år kan dömas till enligt den lagstiftning som gällde före årsskiftet.

Även hovrätten dömer den 32-årige man som skjutsat gärningsmannen och därefter bränt upp bilen för skyddande av brottsling grovt brott. Hovrätten har däremot ansett att straffet ska stanna vid fängelse ett år och sex månader bland annat eftersom det inte är bevisat att han hjälpt gärningsmannen att fly från brottsplatsen.

De två män, 18 och 33 år gamla, som av tingsrätten dömts för medhjälp till mordet frikänns på denna punkt av hovrätten.

– Hovrätten har inte ansett att åklagaren bevisat att dessa båda personer haft insikt i vad som skulle ske i Notviken. Även om de hjälpt gärningsmannen på olika sätt krävs det att åklagaren bevisat uppsåt till att mordet skulle ske för att de ska dömas, säger Jonas Brodin.

33-åringen döms i domen för andra brott och är därför fortsatt häktad.

Hovrätten är enig i sin dom.