Hovrätten undanröjer tingsrättens dom i Högskoleprovsmålet - rättegången måste tas om

2019-06-18

Det var i januari i år som Norrköpings tingsrätt meddelade dom i Högskoleprovsmålet. Domen har överklagats av ett stort antal av de tilltalade som dömdes av tingsrätten. Även åklagaren har överklagat domen.

I hovrätten har flera tilltalade begärt att hovrätten ska undanröja tingsrättens dom och lämna tillbaka (återförvisa) målet till tingsrätten. Några tilltalade har framfört att tingsrättens ordförande var jävig, eftersom han uttalat sig om frågor i målet vid ett juristklubbsmöte i Norrköping medan huvudförhandlingen pågick vid tingsrätten. Uppgifterna om uttalandena hade kommit fram genom en utomstående advokat som var närvarande vid juristklubbsmötet.

Rättens ordförande menar att han inte har uttryckt sig på ett sätt som skulle innebära att han tagit ställning i målet innan målet avgjordes. Åklagaren har motsatt sig återförvisning.

Hovrätten har kommit fram till att det saknas skäl att ifrågasätta att tingsrättens ordförande vid juristklubbsmötet gjorde uttalanden som hade den innebörd som advokaten redovisat. Det kan därför uppfattas som att domaren hade tagit ställning i frågor som han senare skulle bedöma i målet. Rättens ordförande har alltså varit jävig.

-          Vid prövningen av jäv är den avgörande frågan hur ett uttalande kan uppfattas av en utomstående person. Det är den frågan som hovrätten har fokuserat på och inte om domaren rent faktiskt hade tagit ställning, säger hovrättspresidenten Charlotte Brokelind. 

Om hovrätten bedömer att en tingsrättsdomare har varit jävig ska tingsrättsdomen alltid undanröjas. Vid jäv prövas inte om detta har haft betydelse för utgången i målet.

-          Lagstiftningen ger inte utrymme för att ta hänsyn till att ett undanröjande av domen i ett mål av detta slag kan leda till fördröjningar och höga kostnader, säger hovrättsrådet Johanna Syrén.

 

Senast ändrad: 2019-06-18