Hovrätten undanröjer tingsrättens dom i ett mål om bl.a. försök till mord och skickar tillbaka målet till tingsrätten

2019-09-06

I tingsrätten dömdes en man för bl.a. försök till mord till tio års fängelse. I samma mål dömdes en annan man för grov misshandel till ett och ett halvt års fängelse.Efter att domen överklagats har en av försvararna i målet inkommit med uppgifter om att en nämndeman i tingsrätten ska ha sovit under huvudförhandlingens avslutande del. Försvararen har också gett in en filmsekvens till hovrätten. Nämndemannen har tillbakavisat att hon skulle ha sovit.På grund av innehållet i filmsekvensen anser hovrätten att det inte går att dra någon annan slutsats än att nämndemannen faktiskt sov. Rätten har därmed inte varit domför vilket innebär att ett grovt rättegångsfel har förekommit. Felet påverkar förtroendet för domstolens avgörande och för rättssäkerheten i förfarandet. Felet kan också ha haft betydelse för hur tingsrätten har dömt i målet. Det gör enligt hovrätten att hela målet måste tas om i tingsrätten.

Senast ändrad: 2019-09-06