Hovrätten undanröjer en dom från Södertörns tingsrätt eftersom en nämndeman varit jävig

2020-03-13

En person som var åtalad i Södertörns tingsrätt för bl.a. synnerligen grovt vapenbrott frikändes av en oenig domstol. Sedan åklagaren överklagat den frikännande domen har det framkommit omständigheter som gjort att åklagaren begärt att domen ska undanröjas på grund av att en av de nämndemän som frikänt den åtalade varit jävig.Åklagaren har lagt fram material som visar att nämndemannen bl.a. har "gillat" ett flertal inlägg på Facebook av en person som synbarligen är medlem i Bandidos.Hovrätten har kommit fram till att den som tar del av materialet får intrycket att nämndemannen har uttryckt sympati för Bandidos, och den åtalades roll i den organisationen var av betydelse i målet. Nämndemannen var därför jävig när han dömde i tingsrätten. Hovrätten undanröjer domen och återförvisar målet till tingsrätten.