Hovrätten slutar ta emot fax

2019-01-02

Den som vill skicka dokument till hovrätten kan använda kontaktformuläret för säker e-post. Handlingar i de vanligaste filformaten kan bifogas.

Det går även bra att skicka dokument med e-post till hovrättens registratorbrevlåda: hovratten.ovrenorrland@dom.se eller skicka med vanlig post till Hovrätten för Övre Norrland, Box 384, 901 08 Umeå.

Senast ändrad: 2018-12-28