Hovrätten slutar använda fax

2019-06-04

Göta hovrätt slutar skicka och ta emot dokument via fax från och med 1 juli 2019.

Dokument kan skickas via e-post och säker e-post

Den som vill skicka dokument till hovrätten kan använda kontaktformuläret för säker e-post. Handlingar i de vanligaste filformaten kan bifogas.

Länk till kontaktformulär säker e-post

Det går bra att skicka dokument med e-post till hovrättens registratorbrevlåda: gota.hovratt@dom.se

Senast ändrad: 2019-06-04