Hovrätten skärper straffet för mord genom förgiftning med cyanid

2019-08-23

Händelsen inträffade i februari 2018 i mannens bostad utanför Norrtälje. Först i augusti 2018 kunde det konstateras att mannen hade cyanid i blodet vid dödsfallet. Hans sambo åtalades och dömdes av tingsrätten till 16 års fängelse för att ha förgiftat mannen med cyaniden.

Både kvinnan och åklagaren överklagade domen till hovrätten. Kvinnan ville bli frikänd och åklagaren ville att kvinnan skulle dömas till livstids fängelse.

Hovrätten instämmer i tingsrättens bedömning att det är bevisat att kvinnan mördat mannen genom förgiftning. Liksom tingsrätten har hovrätten även kommit fram till att kvinnan ska dömas för viss stöldbrottslighet.

Omständigheterna kring mordet är mycket försvårande. Mannen har mördats i sin egen bostad av sin sambo och har saknat möjlighet att påkalla hjälp. Kvinnan har planerat brottet noggrant, bl.a. genom att skaffa sig kunskap om giftmord via internet. Hon har även på olika sätt agerat för att undkomma upptäckt. Dessutom har kvinnan stulit mannens mobiltelefon, klocka och förlovningsring då han var antingen döende eller nyss avliden. Hovrätten gör därför en strängare bedömning än tingsrätten när det gäller fängelsestraffets längd. Även om brottets försvårande moment inte är tillräckliga för att livstids fängelse ska dömas ut, skärps straffet till 18 års fängelse.

 

Senast ändrad: 2019-08-22