Hovrätten skärper straffen för flera av de tilltalade i det s.k. Sigma-målet

2021-06-15

Hovrätten anser liksom tingsrätten att det har varit fråga om en organiserad storskalig verksamhet med ett konstant flöde av narkotika. Verksamheten har styrts från bland annat Nederländerna och både smugglingen av narkotika och den efterföljande distributionen i Sverige har varit mycket väl organiserad. Av chattar och avlyssnade samtal framgår att det har funnits personer i verksamheten som har haft kontroll över narkotikan, från det att den lämnade Nederländerna till dess att den fördelades till mottagare i Sverige. Brottsvinster har på olika sätt förts från Sverige till Nederländerna och Nigeria.

En man var åtalad för att vid flera tillfällen ha smugglat narkotika via Öresundsbron till Sverige och dessutom för att ha tagit emot ett stort narkotikaparti i Sverige. Tingsrätten frikände mannen när det gällde smugglingen, men dömde honom för synnerligen grovt narkotikabrott avseende hanteringen av narkotikapartiet i Sverige. Även hovrätten dömer mannen för synnerligen grovt narkotikabrott. Hovrätten kommer dessutom fram till att resorna över Öresundsbron har följt ett tydligt mönster och ingått i ett brottsupplägg med syfte att smuggla narkotika till Sverige. Hovrätten dömer därför mannen även för tre fall av synnerligen grov narkotikasmuggling och två fall av grov narkotikasmuggling. Hovrätten skärper straffet från fängelse i sex år och fyra månader till fängelse i tio år och sex månader. 

Två män döms för att de vid flera tillfällen har smugglat narkotika till Sverige och sett till att den har distribuerats i Göteborgsområdet. Männen samarbetade och den ena mannen fanns i Nederländerna där han bland annat tillverkade narkotikakapslar. Den andre mannen befann sig huvudsakligen i Göteborg och såg till att narkotikan fördelades där. Mannen i Nederländerna hade en överordnad roll i förhållande till mannen i Göteborg. Tingsrätten dömde mannen med en överordnad roll för synnerligen grov narkotikasmuggling till åtta års fängelse och den andre mannen för synnerligen grov narkotikasmuggling och synnerligen grovt narkotikabrott till sju års fängelse. Hovrätten dömer dem för samma brott som tingsrätten, men skärper straffen till fängelse i nio år och sex månader respektive åtta år och sex månader.

Två personer, en kvinna och en man, dömdes av tingsrätten för synnerligen grovt narkotikabrott till fängelse i sju år och tre månader respektive åtta år. De dömdes bland annat för att de vid ett antal tillfällen tog emot narkotika, transporterade den inom Sverige och distribuerade den i Göteborg och Stockholm. Tingsrätten frikände dem dock på flera punkter. Hovrätten dömer dem för all den brottslighet som åklagarna åtalade dem för. Hovrätten dömer kvinnan för synnerligen grovt narkotikabrott och grov narkotikasmuggling. Hon har endast agerat som kurir och hade en underordnad roll. Hovrätten bestämmer därför hennes straff till åtta års fängelse. Mannen döms för synnerligen grovt narkotikabrott. Han har haft flera olika positioner i verksamheten och har bland annat instruerat kvinnan. Hovrätten dömer honom till tio års fängelse, vilket är maxstraffet för hans brottslighet.

En nederländsk lastbilschaufför dömdes av tingsrätten för två fall av synnerligen grov narkotikasmuggling till fängelse i nio år och sex månader. Hovrätten dömer honom för samma brott. Men eftersom han endast agerade som kurir sänker hovrätten straffet till fängelse i åtta år och nio månader.

Tingsrätten dömde en litauisk man för synnerligen grovt narkotikabrott till sex års fängelse för att han transporterade narkotika från Uppsala till Göteborg. Hovrätten kommer fram till att det också är bevisat att mannen smugglade narkotikan från Nederländerna via Litauen och Lettland till Sverige och dömer honom för synnerligen grov narkotikasmuggling. Hovrätten fastställer straffet om sex års fängelse.

En man dömdes av tingsrätten för synnerligen grovt narkotikabrott till fängelse i fem år och sex månader. Hovrätten anser att det inte är bevisat att mannen hade särskild insikt i narkotikaverksamheten samt att hans egen verksamhet inte var särskilt kvalificerad. Därför dömer hovrätten honom för grovt narkotikabrott i stället för synnerligen grovt narkotikabrott och sänker straffet till fem år och tre månaders fängelse.

Tingsrätten dömde två män som hade distribuerat narkotika i Göteborg respektive Stockholm till fem års fängelse vardera. Hovrätten fastställer straffet för den ene av männen och skärper den andres straff till fem år och tre månaders fängelse.

Hovrätten fastställer tingsrättens dom för en kvinna som döms för synnerligen grovt narkotikabrott till fängelse i fem år och nio månader för delaktighet i narkotikahantering vid flera tillfällen.

Slutligen fastställer hovrätten också tingsrättens dom beträffande två män som döms för grovt narkotikabrott för att de vid ett flertal tillfällen köpt narkotika i syfte att överlåta den. De döms till fängelse i fyra år och sex månader respektive tre år och sex månader.

De personer som inte är svenska medborgare ska utvisas när de har avtjänat sina straff.