Hovrätten skärper fängelsestraffet i mål om grova våldtäkter på ett äldreboende i Lerum

2022-09-30

Tingsrätten dömde mannen för bl.a. grov våldtäkt vid 19 tillfällen och för grovt sexuellt tvång vid 5 tillfällen samt bestämde påföljden till fängelse i 7 år och 6 månader. Tingsrätten ogillade ett åtal för kränkande fotografering och ett åtal för grovt förtal. Samtliga parter överklagade tingsrättens dom.

Hovrätten ändrar tingsrättens dom bl.a. på så sätt att hovrätten dömer mannen även för grovt förtal. Hovrätten anser att den samlade brottsligheten motiverar ett strängare straff än det som tingsrätten dömde ut och skärper därför straffet till fängelse i 8 år och 6 månader.

Hovrätten är enig i sin dom.