Hovrätten sänder webbinarier

2021-09-10

Varje avsnitt handlar om ett specifikt ämne. Det första avsnittet sänds den 24 september klockan 12:00 från hovrätten och handlar om domstolarnas oberoende. Anders Eka leder 2020 års grundlagskommitté som har i uppdrag att utreda ett förstärkt skydd för demokratin och domstolarnas oberoende. Han berättar om vad detta innebär och vilka förändringar i grundlagen som kan bli aktuella.

Hovrättspresidenten Ylva Norling Jönsson hoppas att webbinarierna ska vara intressanta att följa även för allmänheten.

– Oberoende domstolar är en hörnsten i en rättsstat och därmed även för demokratin. Vi hoppas därför att jubiléet ska märkas även utanför domstolsvärlden, säger Ylva Norling Jönsson.

Ytterligare två webbinarier är inplanerade under hösten. Den 29 oktober är Kristianstads tingsrätt värd för sändningen och den 11 november är Malmö tingsrätt värd. Varje webbinarium börjar med en liten historiebeskrivning av värddomstolen. Därefter blir det samtal kring ett aktuellt ämne, ibland med inbjudna experter.

– Vi vill synliggöra alla tingsrätterna i hovrättens domkrets och sänder därför ett webbinarium från varje tingsrätt förutom det som sänds från hovrätten, säger Ylva Norling Jönsson.

Sändningarna kan ses direkt eller i efterhand på hovrättens webbplats: www.domstol.se/jubileumsaret/. Där finns även filmer och samlad information om hovrättens jubileumsår.

Hovrättens webbplats om jubileumsårethttps://www.domstol.se/