Hovrätten ogillar åtalet i det s.k. akupunkturmålet

2021-06-11

Hovrätten meddelade i dag dom i ett mål där en kvinna åtalats för grovt vållande till annans död för att en svårt sjuk man dött några timmar efter att ha genomgått en akupunkturbehandling som kvinnan utfört. Den rättsmedicinska expertis som hörts i målet har lämnat olika förklaringar till varför mannen dött. Det är mot den bakgrunden inte klarlagt att mannen dött till följd av den akupunkturbehandling han genomgått utan dödsfallet kan ha andra förklaringar. Hovrätten har därför, i likhet med tingsrätten, funnit att åklagaren inte har visat att den åtalade kvinnan orsakat mannens död. Hovrätten har därför frikänt den åtalade kvinnan.

I sitt avgörande har hovrätten varit enig.