Hovrätten ogillar åtal för mord och medhjälp till mord i Helsingborg

2018-10-17

 

Hovrätten konstaterar att åtalet i väsentliga delar bygger på uppgifter från en tredje person som uppgett att han varit närvarande vid skjutningen. Mannen har berättat att de åtalade männen har utsatt honom för människorov ett par dagar före mordet och grovt olaga hot i samband med skjutningen. Det var först flera månader efter brottet, när mannen själv häktades som misstänkt för inblandning i mordet, som han berättade för polisen att han hade varit närvarande vid skjutningen. Hovrätten konstaterar att den tekniska bevisningen starkt talar emot den berättelse som mannen har lämnat om hur skjutningen gick till. Hovrätten kommer därför fram till att åtalet inte är styrkt. Liksom tingsrätten frikänner hovrätten de båda männen från åtalet för människorov och grovt olaga hot.

 

Hovrätten delar tingsrättens uppfattning att bevisningen i målet är tillräcklig för att döma de båda tilltalade männen för grov skadegörelse för att ha anlagt brand i den bil som den dödade personen färdats i. Påföljden för männen bestäms till fängelse i åtta månader. Hovrättens domare är eniga.

 

Senast ändrad: 2018-10-16