Hovrätten meddelar dom i målet rörande försök till mord på en man från Tjetjenien i Gävle i februari 2020

2021-04-01

Mannen och kvinnan åtalades för försök till mord respektive medhjälp till försök till mord. Enligt åtalet skulle mannen ha försökt döda målsäganden genom att bland annat slå målsäganden i huvudet med en hammare. Kvinnan skulle, enligt åtalet, ha främjat mannens gärning genom att etablera och bibehålla kontakt med målsäganden, fotografera i målsägandens bostad och skicka bilderna till andra samt släppa in mannen i målsägandens bostad.

Mannen bekräftade att han hade fått i uppdrag att döda målsäganden. Han erkände att han slagit målsäganden i huvudet med en hammare när målsäganden låg och sov men förnekade att han hade uppsåt till att döda målsäganden. Kvinnan bekräftade att hon fotograferade i målsägandens bostad och skickade bilderna till andra samt att hon släppte in mannen i målsägandens bostad men förnekade att hon hade uppsåt till att målsäganden skulle dö.

När det gäller mannen har hovrätten kommit till samma slutsats som tingsrätten – att det är ställt utom rimligt tvivel att han har försökt döda målsäganden. När det gäller kvinnan anser hovrätten inte att den bevisning som åklagaren har presenterat i målet är tillräcklig för att det ska vara ställt utom rimligt tvivel att hon hade uppsåt till att målsäganden skulle dö. Kvinnan kan därför inte dömas till ansvar för medhjälp till försök till mord. Hovrätten anser däremot att det är ställt utom rimligt tvivel att kvinnan hade uppsåt till att målsäganden skulle misshandlas allvarligt och dömer henne för medhjälp till grov misshandel.

När det gäller påföljden för mannen har hovrätten kommit fram till att det inte har funnits några förmildrande omständigheter med däremot ett flertal försvårande sådana. Hovrätten har därför skärpt straffet till 12 års fängelse. Beträffande påföljden för kvinnan har hovrätten kommit fram till att det har funnits både försvårande och förmildrande omständigheter och bestämt påföljden till fängelse i 1 år och 6 månader.

Hovrätten har fastställt tingsrättens dom avseende skadestånd för kränkning, men sänkt ersättningen för sveda och värk. Det skadestånd som mannen ska betala till målsäganden har därför bestämts till sammanlagt 127 660 kr. Eftersom kvinnan nu döms för ett mindre allvarligt brott än det tingsrätten kom fram till, ska hon dock svara för en mindre del av beloppet.

En av rättens ledamöter var skiljaktig i fråga om ansvar och ville fastställa tingsrättens dom mot kvinnan.