Hovrätten meddelar dom i målet med den person som i media benämns som ”kulturprofilen”

2018-11-27

Pressträffen hålls kl. 14.00 i sal 14 i Svea hovrätts lokaler på Birger Jarls torg 10.Vid pressträffen kommer hovrättslagmannen Lars Dirke och hovrättsrådet Marianne Lishajko att delta. Pressträffen kommer att inledas med en kort presentation av innehållet i domen. Därefter finns möjlighet för frågor från journalisterna. Fram till kl. 15.00 finns Lars Dirke och Marianne Lishajko till förfogande för enskilda intervjuer. De kommer därefter att vara tillgängliga per telefon fram till kl. 16.00.Personal från hovrätten finns på plats från kl. 13.45 för att hjälpa representanter från media. I salen kommer domen att finnas tillgänglig i papperskopia från kl. 14.00. För närvaro på pressträffen krävs föranmälan. Anmälan sker till hovrättsfiskalen Frida Lindlöf (frida.lindlof@dom.se). Den som vill få domen mailad till sig, när den meddelas, kan redan nu kontakta domstolshandläggaren Agneta Persson (svea.avd5@dom.se).Pressträffen är enbart för journalister och därför är presslegitimation ett krav.

Senast ändrad: 2018-11-27