Hovrätten meddelar dom i mål rörande mord i Forsa, Hudiksvalls kommun

2023-03-30

Hälsinglands tingsrätt dömde den åtalade mannen för mord den 9 juli 2022.Han dömdes även för misshandel vid fyra tidigare tillfällen och grovt olagatvång. Alla brott var begångna mot mannens sambo. Tingsrätten bestämdestraffet till fängelse på livstid. Tingsrätten beslutade också att mannen skullebetala skadestånd till den avlidnas anhöriga och dödsboet efter henne.

Hovrätten har i likhet med tingsrätten kommit fram till att mannen harmisshandlat sin sambo på det sätt som åklagaren har påstått och att hansvåldsutövning bl.a. orsakat traumatiska skador i storhjärnan.

Anledningen till att hovrätten inte dömt mannen för mord, eller grovt vållandetill annans död, är att hovrätten anser att det inte är ställt utom rimligt tvivelatt det var hans våldsutövning som orsakade kvinnans död. Åklagaren harpåstått att kvinnan avlidit till följd av skadorna i storhjärnan. Utredningen imålet lämnar dock enligt hovrätten utrymme för att döden i stället harorsakats av läkemedelsförgiftning.

”Rättsläkaren berättade att dödsorsaken var svårbedömd och att det inte kanuteslutas att kvinnan avlidit till följd av läkemedelsförgiftning. Om man skadöma någon för att ha orsakat en annan människas död får det inte råda någotrimligt tvivel om att dödsorsaken är den som åklagaren har påstått. Här fannsett rimligt tvivel”, säger hovrättsrådet Hanna Hjorth.

Hovrätten har härutöver dömt den tilltalade för misshandel vid tre i stället förfyra tillfällen. Hovrätten har till skillnad från tingsrätten inte bedömt det olagatvånget som grovt.

Hovrätten har bestämt straffet till fängelse 7 år.

Hovrätten har även ändrat tingsrättens dom i fråga om skadestånd. Eftersomhovrätten inte dömer mannen för att ha orsakat kvinnans död kan det intedömas ut skadestånd till hennes efterlevande och dödsboet.

Hovrätten var inte enig. En ledamot ville döma mannen för mord. En annanledamot ville döma honom för både synnerligen grov misshandel och grovtvållande till annans död.