Hovrätten meddelar dom i mål angående mord i Nordstan

2020-03-12

I juli förra året blev en man knivhuggen till döds i Nordstan i centrala Göteborg. Två män åtalades och dömdes i december för sin inblandning i händelsen. Tingsrätten dömde den ene av männen för mord och den andre för medhjälp till mord. Straffen för dem bestämdes av tingsrätten till fängelse i 16 respektive 8 år. Båda männen överklagade tingsrättens dom.

Hovrätten höll under slutet av februari i år huvudförhandling i målet och har nu meddelat dom. Precis som tingsrätten anser hovrätten att den man som utdelade knivhuggen ska dömas för mord till fängelse i 16 år. Vad gäller den andre mannen delar hovrätten tingsrättens uppfattning att han ska dömas för medhjälp till mord. Det som framkommit om hans agerande medför dock att hovrätten sänker straffet till fängelse i 6 år. Precis som tingsrätten beslutat anser hovrätten att de båda männen även ska betala skadestånd till offrets anhöriga.