Hovrätten meddelar dom gällande åtalet om trolöshet mot huvudman mot före detta VD:n för Science Park i Skövde

2023-06-02

Det var i februari 2022 som före detta VD:n för Science Park åtalades för trolöshet mot huvudman. Åklagaren påstod att han under flera års tid hade låtit bolaget bekosta en stor mängd privata inköp av olika varor och tjänster för drygt 900 000 kr.

 

I september 2022 frikände tingsrätten VD:n från den största delen av åtalet och dömde honom för trolöshet mot huvudman i tio fall gällande inköp för sammanlagt omkring 100 000 kr. Skälet för det var att det endast var i dessa fall som tingsrätten ansåg att åklagaren hade bevisat sitt påstående om att han hade köpt de aktuella varorna och tjänsterna för privat bruk i stället för till bolagets verksamhet. Tingsrätten dömde VD:n till villkorlig dom och böter. Både åklagaren och VD:n överklagade domen till hovrätten. Åklagaren ville att hovrätten skulle döma honom fullt ut i enlighet med åtalet och VD:n ville bli helt frikänd.

 

Hovrätten har nu liksom tingsrätten kommit fram till att det till största delen inte är bevisat att VD:n har köpt de olika varorna och tjänsterna för privat bruk. Till skillnad mot tingsrätten har dock hovrätten bedömt att detta inte heller är bevisat när det gäller vissa inköp som tingsrätten har dömt honom för. Hovrätten har därför dömt VD:n endast för att han har låtit bolaget betala dels en privat hotellövernattning, dels elinstallationer i sitt bostadshus, vilket har orsakat bolaget en skada på drygt 23 000 kr.

 

- VD:n har lämnat utförliga redogörelser för på vad sätt varorna och tjänsterna har använts i bolagets verksamhet och åklagaren har inte lyckats motbevisa hans uppgifter. Det finns även vittnen som har bekräftat de uppgifter som han har lämnat. När det däremot gäller hotellövernattningen och elinstallationen i bostadshuset har VD:n själv berättat att det var hans privata kostnader som han av misstag lät bolaget betala för. Hovrätten har dock bedömt att det inte har varit fråga om misstag utan att han har låtit bolaget betala för de privata kostnaderna medvetet, säger rättens ordförande hovrättslagmannen Niklas Rundberg.

 

Hovrätten dömer VD:n till villkorlig dom och väljer då att inte också döma ut böter, vilket annars normalt ska ske om det inte finns särskilda skäl mot det. Anledningen till det är att han redan har drabbats hårt genom att han på grund av brottet har fått lämna sin tjänst med omedelbar verkan och utan ekonomisk kompensation samt att han dessutom blivit av med ytterligare en anställning.

 

VD:n ska även betala skadestånd med drygt 23 000 kr till bolaget