Hovrätten har meddelat dom i mål om dödsolycka på Öland år 2020

2022-10-19

En 57-årig man dömdes av Kalmar tingsrätt för bl.a. grovt vållande till annans död och grovt vållande till kroppsskada till två och ett halvt års fängelse efter en tragisk dödsolycka på Öland sommaren 2020. Mannen hade i hög hastighet kört på en familj som cyklade invid en smal 30-väg i närheten av en campingplats vid Färjestaden. Mamman och en av sönerna i familjen omkom.

Utredningen har visat att olyckan berodde på att mannen hastigt insjuknat och tillfälligt förlorat medvetandet. Hovrätten har funnit klarlagt att han tidigare vid flera tillfällen hade drabbats av attacker där medvetandegraden blivit så nedsatt han inte förstått eller kunnat påverka vad som hände. Enligt hovrätten borde han mot denna bakgrund ha konsulterat läkare för att säkerställa att tillståndet inte påverkande hans förutsättningar att köra bil på ett betryggande sätt. Hans agerande har varit i så hög grad oaktsamt att han inte kan undgå ansvar för vållande till annans död, vållande till kroppsskada och vårdslöshet i trafik.

Olyckan fick oerhört tragiska konsekvenser. Men det är, som rättsläget och praxis ser ut, i första hand inte effekterna av oaktsamheten som är avgörande för brottets rubricering, utan främst graden av oaktsamhet. Eftersom det varit fråga om ett hastigt sjukdomsförlopp, och det inte är bevisat att mannen under färden var medveten om att höll på att insjukna, anser hovrätten till skillnad från tingsrätten att brotten inte ska bedömas som grova.

Det innebär att påföljden mildras och bestäms till villkorlig dom och böter.