Hovrätten har idag meddelat dom i ett mål som handlar om händelser på en gymnasieskola i Varberg

2022-04-08

Tingsrätten dömde mannen för skadegörelse, mordbrand, försök till grov mordbrand vid två tillfällen och försök till mord till rättspsykiatrisk vård med särskild utskrivningsprövning. Mannen överklagade den del av domen som handlade om händelserna på skolan dvs. försök till grov mordbrand och försök till mord. Han överklagade även målsägandenas skadeståndsanspråk.

Hovrätten har funnit det utrett att mannen tillverkade och tog med bland annat tre molotovcocktails till skolans toalett där han försökte tända eld på två av föremålen. Det fanns risk för brand och explosion vid toaletten, vilket inneburit fara för annans liv och hälsa. Enligt utredningen har det däremot inte funnits någon större risk för brand- och rökspridning i farliga mängder utanför toaletten. Hovrätten bedömer gärningen som försök till mordbrand, av normalgraden.

När mannen sedan lämnade toaletten hade han maskerat sig med klädesplagg för ansiktet och en svetshjälm samt beväpnat sig med knivar och två yxor. Mannen har därefter gått runt i skolan, och där mött flera elever och lärare. Han har medvetet riktat sig mot flera personer, bland annat genom att lyfta eller knacka med sin yxa. Vid ett tillfälle har mannen även huggit mot och träffat en elevs fingrar, varvid sårskador uppstod.

Till skillnad från tingsrätten anser hovrätten att mannens agerande inte är att bedöma som försök till mord. Hovrätten dömer i stället mannen för misshandel av en person och för olaga hot mot elva personer. Med hänsyn till att mannens agerande i huvudsak har riktats mot unga personer i en skolmiljö, att han varit maskerad och beväpnad samt spelat skrämmande musik har omständigheterna ansett så försvårande att samtliga gärningar som bedömts utgöra olaga hot ska rubriceras som grova brott.

Hovrätten har satt ner eller ogillat de utdömda skadeståndsbeloppen med anledning av de ändrade bedömningarna. När det gäller påföljden kommer hovrätten till samma slutsats som tingsrätten och dömer mannen till rättspsykiatrisk vård med särskild utskrivningsprövning.