Hovrätten frikänner telefonförsäljare

2018-06-25

I tingsrätten dömdes tre män i åldrarna 43, 45 och 46 år till långvariga fängelsestraff, fyra år, för grova bedrägerier och försök till grova bedrägerier vid drygt 700 tillfällen. Brottsligheten bestod i att de under huvudsakligen 2013 hade planerat och lett en verksamhet med telefonförsäljare som hade ringt upp främst småföretagare och ideella föreningar. Vid samtalen hade försäljarna felaktigt påstått att kunderna var bundna av ett tidigare avtal om en söktjänst på internet som det nu var dags att betala för och avsluta om kunden så önskade. I drygt 650 fall hade kunderna betalat fakturor som hade skickats ut efter samtalen. I drygt 80 fall betalade inte kunden fakturan, varför gärningarna då bedömdes som försök.

Även telefonförsäljarna, sex personer i åldrarna 29-34 år, dömdes för brotten till villkorliga domar och böter. En 43-årig kvinna dömdes också till villkorlig dom och böter för att ha deltagit i verksamheten med fakturering och påminnelser till kunder. En 65-årig man dömdes för brottet penninghäleri till villkorlig dom och böter för att ha lånat ut ett bankkonto i sitt bolag till verksamheten och för att sedan regelbundet ha tagit ut pengar från bankkontot och lämnat över dessa till ledarna för verksamheten.

I målet var det klarlagt att de flesta av de tilltalade, de tre ledarna, fem telefonförsäljare och kvinnan som skötte faktureringen, under en rad år fram till hösten 2012 hade arbetat inom ett annat företag med samma verksamhet och sålt en identisk söktjänst men under ett annat namn.

Hovrätten har kommit fram till att det inte är uteslutet att de avtal med kunderna som fanns i den tidigare verksamheten hade överlåtits till den nya verksamheten. Detta innebär att åklagaren inte har bevisat att telefonförsäljarna har lurat kunderna när de har  sagt till kunderna att de var bundna av tidigare avtal. De har då inte gjort sig skyldiga till bedrägeri. Eftersom det inte är bevisat att det varit fråga om några bedrägeribrott frikänns också de tre som skulle ha planerat och lett verksamheten. Detta gäller också kvinnan som arbetat med fakturering. Eftersom det inte är bevisat att några bedrägeribrott har begåtts frikänns också den 65-åriga mannen från penninghäleri.Hovrätten är inte enig i sin bedömning. Två ledamöter anser inte att alla tilltalade ska frikännas.

 

Senast ändrad: 2018-06-25