Hovrätten frikänner bland andra en tidigare ordförande i Östersunds fotbollsklubb från åtalet för grov trolöshet mot huvudman m.m.

2021-12-03

Ångermanlands tingsrätt dömde de åtalade personerna för bl.a. medhjälp till grov trolöshet mot huvudman till fängelse och bestämde att de skulle betala skadestånd till två olika bolag. Ordföranden och företagaren meddelades även näringsförbud under viss tid.

 

Åklagaren har påstått att de åtalade personerna på olika sätt medverkat till att företagaren genom sitt företag fakturerat osanna fakturor för arbete som inte har utförts inom Stadsdel Norr i Östersund, vilket har lett till att stora belopp oriktigt förts över från Peab Anläggning AB och två andra företag till Sollefteåföretaget.

 

Hovrätten har kommit fram till att Sollefteåföretaget inte utförde något arbete inom ramen för PEAB Anläggnings entreprenad på Stadsdel Norr, men att arbete kan ha utförts på andra delar av området. Genom utredningen i målet har det kommit fram en rad besvärande omständigheter som talar för att något arbete inte har utförts eller i vart fall att arbete inte utförts i den omfattning som fakturerats. Det har dock förts fram andra möjliga förklaringar som i sig inte framstått som osannolika och som utredningen inte förmått utesluta. Som exempel kan nämnas att bevisningen inte kunnat utesluta att företagen kan ha beställt arbete till fast pris direkt från Sollefteåföretaget. Utredningen har inte heller kunnat utesluta att företagaren från Sollefteå befunnit sig på området under olika tider på dygnet, att olika personer kan ha utfört arbete för Sollefteåföretaget på området samt att Sollefteåföretagets fordon, som i sig kunnat användas i arbetet, varit på området.

 

Åklagaren har alltså inte bevisat sitt påstående att inget arbete har utförts. Det går inte heller att göra en tillräckligt säker bedömning av hur mycket av arbetet enligt fakturorna som har utförts, bland annat med hänsyn till vittnenas begränsade möjligheter att göra säkra iakttagelser av hela området och den stora osäkerheten kring olika tidpunkter.

 

Åtalen avseende grov trolöshet mot huvudman har därför ogillats i alla delar. Ordföranden och företagaren från Sollefteå har därför också frikänts från åtal för bokföringsbrott och åklagarens talan om näringsförbud har avslagits. Även skadeståndstalan från de två företag som betalat fakturorna har avslagits. Företagaren från Sollefteå har också frikänts från ett åtal för grovt skattebrott.

 

Hovrättens ledamöter är eniga i bedömningarna.