Hovrätten fastställer tingsrättens dom om regaliestöld i Strängnäs

2019-08-09

Attunda tingsrätt dömde i det nu aktuella målet mannen, som helt förnekade inblandning i stölden, till tre års fängelse. Straffet sattes lägre än det egentliga straffvärdet eftersom mannen dels nyligen dömts till ett flerårigt fängelsestraff för annan brottslighet, dels bidragit till att föremålen kunde återfinnas. Hovrätten har nu gjort samma bedömning som tingsrätten.

Hovrätten är enig i sin bedömning.

Senast ändrad: 2019-08-09