Hovrätten fastställer tingsrättens dom om mord utanför restaurang Max i Boden till fängelse 16 år

2021-05-17

Bevisningen i målet består av vittnesmål från ett antal personer som befunnit sig på platsen och även av viss teknisk bevisning. Hovrätten har i likhet med tingsrätten funnit att framför allt vittnesmålen utesluter att händelsen har gått till på något annat sätt än så som åklagaren har påstått. Det är alltså även enligt hovrätten bevisat att 45-åringen har berövat 19-åringen livet genom att skjuta honom i hjärtat.

I likhet med tingsrätten menar hovrätten att det inte har varit fråga om någon nödvärnssituation.

– I målet har det inte förekommit några förmildrande eller försvårande omständigheter. Påföljden har därför bestämts till normalpåföljden för mord, vilket numera är fängelse 16 år, säger rättens ordförande hovrättspresident Erik Sundström.

Hovrätten gör ingen ändring av de skadestånd som tingsrätten har dömt ut.

Hovrätten är enig i sin dom.