Hovrätten fastställer tingsrättens dom om mord i Piteå

2018-08-10

Den 8 juni 2018 dömde Luleå tingsrätt en 20-årig man till 12 år och 6 månaders fängelse för mord på en 46-årig man. Tingsrätten fann styrkt att 20-åringen hade dödat mannen genom att skjuta honom i huvudet. Mannen skulle också betala skadestånd till den avlidnes anhöriga och dödsboet.

20-åringen överklagade tingsrättens dom och ville att hovrätten skulle döma honom för lindrigare brott eftersom han inte menat att mannen skulle dö. 20-åringen ville också att straffets längd skulle bli kortare men godtog att betala skadestånd.

Hovrätten delar helt tingsrättens bedömning av 20-åringens skuld och dömer honom alltså för mord. Hovrätten anser som tingsrätten att utredningen visar att 20-åringen hade för avsikt att döda 46-åringen och att det saknas förmildrande omständigheter.

– Hovrätten har kommit fram till att 20-åringen riktat geväret mot huvudet på 46-åringen när skottet avlossades och att avsikten var att han skulle dö. I ett sådant fall är det fråga om mord, säger rättens ordförande hovrättspresident Erik Sundström.

Rätten var enig om domen.

Senast ändrad: 2018-08-09