Hovrätten fastställer tingsrättens dom om mord i Kalix

2020-01-20

Den 12 november 2019 dömde Haparanda tingsrätt en 29-årig man till 16 års fängelse för mord på en 25-årig kvinna. Tingsrätten fann styrkt att 29-åringen hade dödat kvinnan genom strypning. Mannen skulle också betala skadestånd till den avlidnas anhöriga och dödsboet.

29-åringen överklagade tingsrättens dom och ville att hovrätten skulle frikänna honom från åtalet och lämna de anhörigas och dödsboets skadeståndstalan utan bifall. Enligt mannen var det inte utrett att kvinnan berövats livet av annan eftersom flera olika narkotiska substanser påträffats i hennes blod efter dödsfallet. I vart fall var det inte utrett att det var han som hade berövat kvinnan livet.

Hovrätten delar tingsrättens slutsats om 29-åringens skuld och dömer honom alltså för mord. Hovrätten menar som tingsrätten att utredningen visar att kvinnan dödats genom strypning och att det är den 29-årige mannen som utfört denna handling.

– Genom den utredning som har lagts fram i målet står det klart att det var den 29-årige mannen som uppsåtligen orsakade kvinnans död genom strypning. I ett sådant fall är det fråga om mord, säger rättens ordförande hovrättspresident Erik Sundström.

Rätten var enig om domen.