Hovrätten fastställer tingsrättens dom mot huvudmännen i mål om industriell cannabisodling

2020-06-18

I dom den 18 juni 2020 fastställer Göta hovrätt Skaraborgs tingsrätts fällande domar för synnerligen grovt narkotikabrott mot huvudmännen bakom industriell framställning av cannabis på en gård i Essunga kommun i Västra Götalands län. Hovrätten anser inte att omfattningen av odlingen är bevisad utan kommer fram till en lägre mängd än tingsrätten.

Påföljderna mildras något för två av huvudmännen, från 8 till 7 år respektive från 7 till 6,5 år.

För den 56-årige mannen, som hade ställt fastigheten till förfogande för verksamheten, mildras rubriceringen från synnerligen grovt narkotikabrott till grovt narkotikabrott och påföljden ändras från 7 till 5,5 år.

För den 28-årige man som ansvarat för skötseln av odlingen fastställs tingsrättens dom helt.

De två makar som äger fastigheten där odlingen bedrevs frikänns. Hovrätten ansåg inte att det var bevisat att de känt till vad fastigheten användes till sedan de hyrt ut den till den 56-årige mannen. Beslutet att förverka fastigheten upphävs därmed också.