Hovrätten fastställer tingsrättens dom i mål om våldtäkt mot flera kvinnor

2021-10-28

Den 29-årige mannen överklagade tingsrättens dom och begärde att bli helt frikänd. Hovrätten har dock värderat bevisningen på samma sätt som tingsrätten och dömer därför mannen för 36 fall av våldtäkt samt flera fall av utpressningsbrott och grovt olaga tvång. Även skadestånden till de sju målsägandena står fast efter hovrättens prövning.