Hovrätten fastställer tingsrättens dom i mål om mord och framkallande av fara för annan i Husby centrum

2022-05-12

Solna tingsrätt dömde den 4 mars 2022 en nu 19-årig man för mord och framkallande av fara för annan. De åtalade gärningarna hade begåtts den 31 maj 2021 i Husby centrum. En man blev då beskjuten av två personer på elcyklar. Efter den inledande beskjutningen försökte mannen att fly från gärningsmännen, men föll omkull och blev liggande på marken. Gärningsmännen hann därför upp honom och fortsatte att skjuta när han låg ned. Mannen avled av de skottskador han ådrog sig. Åklagaren åtalade fyra personer för mord och två av dem dessutom för framkallande av fara för annan. Åtalet i den delen avsåg att gärningsmännen hade utsatt två personer för livsfara eller fara för svår kroppsskada genom att skjuta med skarp ammunition i mycket nära anslutning till där de befunnit sig. Dessa personer hade inte något att göra med den person som blev skjuten till döds. Tingsrätten dömde en av de åtalade för brotten, men frikände de övriga.Den dömde 19-åringen överklagade tingsrättens dom och begärde att hovrätten skulle frikänna honom.Bevisning i målet

Bevisningen i målet har bland annat utgjorts av en övervakningsfilm från Husby centrum som dokumenterat händelsen, viss utredning om gärningsmannens anknytning till i målet relevanta telefonnummer och konton på sociala medier samt polisens identifikation av en av gärningsmännen, den nu dömde 19-åringen.

Hovrätten har efter sin genomgång av målet instämt i tingsrättens värdering av bevisningen och bedömning av de rättsliga frågorna. Även hovrätten har alltså kommit fram till att det är ställt utom rimligt tvivel att 19-åringen har varit gärningsman till mordet och att han även gjort sig skyldig till framkallande av fara för annan i enlighet med vad åklagaren hade påstått. Hovrätten har också instämt i tingsrättens bedömning av hur långt fängelsestraffet ska vara och att de efterlevande till offret ska ha rätt till skadestånd.

– Även om det saknats bevisning i form av mordvapen som kan knytas till den nu dömde 19-åringen eller direkta vittnesiakttagelser av honom som gärningsman har hovrätten efter en noggrann genomgång av den bevisning som åklagaren har åberopat instämt i tingsrättens bedömningar, säger referenten i hovrätten, hovrättsrådet Caroline Hedvall.