Hovrätten fastställer tingsrättens dom i mål angående misshandel i Borås

2020-05-04

I oktober förra året blev en man allvarligt misshandlad av flera personer i Borås. Vid tingsrätten var sex unga män i åldrarna 15-21 år åtalade för grov misshandel alternativt medhjälp till grov misshandel. En sjunde var åtalad för medhjälp till grov misshandel. Tingsrätten dömde en 15-åring för misshandel till 30 timmars ungdomstjänst. En annan 15-åring dömdes för skadegörelse och olovlig körning till ungdomsvård. Övriga fem frikändes helt. Åklagaren överklagade domen mot samtliga sju tilltalade och vidhöll åtalet. Hovrätten har tagit del av i huvudsak samma skriftliga och muntliga bevisning som tingsrätten. Hovrätten har bedömt bevisningen på samma sätt som tingsrätten och kommit fram till samma slutsatser som tingsrätten. Hovrätten fastställer därmed tingsrättens dom i alla delar.

Hovrätten är enig i sin dom.