Hovrätten fastställer tingsrättens dom i det s.k. Vetlanda-målet

2021-10-12

Vid huvudförhandlingen i hovrätten ifrågasatte inte den dömde mannen att det var han som hade angripit de sju målsägandena med kniv och orsakat de skador som åklagaren påstått.

Mannen ville främst att hovrätten skulle pröva om det hade funnits en konkret risk för att en av målsägandena hade kunnat dö till följd av knivvåldet. Mannen menade också att han inte hade haft uppsåt att döda. Han ville också att hovrätten skulle döma honom till ett kortare tidsbestämt straff i stället för livstids fängelse.

Hovrätten instämmer dock i tingsrättens bedömning att det har funnit en konkret fara för brottens fullbordan, dvs. för att var och en av målsägandena skulle dö.

- När det gäller mannens uppsåt har hovrätten, till skillnad från tingsrätten, kommit fram till att det är bevisat att mannen hade s.k. avsiktsuppsåt till brotten, dvs. att hans direkta avsikt var att döda målsägandena, säger hovrättslagmannen Linda Hallstedt.

Mannen ska alltså dömas för försök till mord i sju fall.

- När det gäller påföljden är straffvärdet för vart och ett av brotten högre än vad tingsrätten kommit fram till och anledningen till detta är att mannen agerade med avsiktsuppsåt och att det finns försvårande omständigheter, fortsätter Linda Hallstedt. Även hovrätten kommer fram till att straffvärdet för de sju mordförsöken som mannen döms för motsvarar fängelse på livstid.

Hovrätten fastställer även tingsrättens beslut att mannen ska utvisas och att han ska betala skadestånd till var och en av de sju målsägandena.

Hovrätten är enig.