Hovrätten fastställer tingsrättens dom i det s.k. gruvmålet

2022-12-30

Den 22 april 2022 hittades en kvinna i ett 24 meter djupt gruvhål vid Långgruvan i Norbergs kommun. Hon var kraftigt nedkyld och svårt skadad. Åklagaren åtalade en 41-årig man för mordförsök och grov våldtäkt. Kvinnan begärde skadestånd. Tingsrätten dömde mannen enligt åtalet till livstids fängelse, utvisning med förbud att återvända hit och bestämde att han skulle betala skadestånd till kvinnan med 545 000 kr.

Mannen och kvinnan överklagade domen till hovrätten. Mannen ville bli frikänd och kvinnan ville ha ett högre skadestånd.

Hovrätten instämmer i tingsrättens bedömning att den åtalade mannen våldtagit kvinnan och knuffat ned henne i gruvhålet samt kastat tegelstenar på henne när hon låg i gruvhålet. Även hovrätten anser att han därigenom gjort sig skyldig till grov våldtäkt och försök till mord. Hovrätten instämmer även i tingsrättens bedömning att påföljden ska bestämmas till livstids fängelse. Hovrätten beaktar bl.a. att det varit fråga om ett avslutat försök till mord, dvs. att mannen gjort allt som han kunnat för att kvinnan skulle dö, att mannen dessutom försökt fullborda mordet genom att kasta ned ett tiotal tegelstenar i gruvhålet och att kvinnan lidit svårt och länge samt upplevt dödsångest.

- Gärningarna har varit planerade och förslagna. Mannen har utsatt kvinnan för ett svårt och utdraget lidande. Det var endast rena tillfälligheter utom mannens kontroll som gjorde att kvinnan överlevde. Straffvärdet är mot den bakgrunden lika högt som om mordförsöket hade lyckats. Därför har hovrätten bestämt påföljden till livstids fängelse, säger hovrättsrådet Anna Avenberg.