Hovrätten fastställer tingsrättens dom gällande mordet på Idrottsgatan i Falköping

2023-05-10

I februari i år dömde Skaraborgs tingsrätt en man till livstids fängelse för mordet på sin ex-sambo samt tre fall av grovt barnfridsbrott. Mannen, som vid gärningstillfället led av en allvarlig psykisk störning, förnekade brott på grund av bristande uppsåt. Han menade att han inte var i tillräcklig grad medveten om vad han gjorde när han plötsligt angrep ex-sambon med kniv inför deras tre gemensamma barn.

Även hovrätten bedömer att mannen har varit medveten om sitt handlande och därmed begått gärningarna med uppsåt. Han döms därför för mord och tre grova barnfridsbrott. Det har funnits flera försvårande omständigheter, inte minst att angreppet skett inför barnen som också försökt avväpna mannen. Trots den förmildrande omständigheten att gärningen begåtts under påverkan av en allvarlig psykisk störning bedömer hovrätten att straffvärdet motsvarar livstids fängelse.

– Socialstyrelsens rättsliga råd har bedömt att mannen inte längre lider av en allvarlig psykisk störning och inte heller är i behov av rättspsykiatrisk vård. Straffvärdet är mycket högt och det har framkommit att mannen självmant slutat ta sin antipsykotiska medicin en tid innan gärningen. Dessa omständigheter gör att påföljden bestäms till fängelse och inte rättspsykiatrisk vård, säger hovrättsrådet Christer Ganelind.

Mannen ska även betala skadestånd till barnen och andra anhöriga till ex-sambon.