Hovrätten fastställer Skaraborgs tingsrätts dom på livstids fängelse

2022-10-10

Den 42-årige mannen överklagade tingsrättens dom och begärde att hovrätten skulle döma honom till ett tidsbestämt fängelsestraff. Hovrätten har dock delat tingsrättens bedömning att straffvärdet för brottsligheten är fängelse på livstid och att inte heller omständigheterna i övrigt motiverar ett tidsbestämt fängelsestraff.