Hovrätten dömer två unga män för synnerligen grov misshandel

2018-11-20

De två männen, 21 och 19 år gamla, dömdes i september i år av Haparanda tingsrätt för försök till mord till fängelse i 12 år respektive 8 år och 6 månader. De båda männen överklagade domen och ville att hovrätten istället skulle döma dem för grov misshandel till lindrigare påföljder. Även åklagaren överklagade domen och ville att hovrätten skulle skärpa fängelsestraffen.

Hovrätten har, precis som tingsrätten, kommit fram till att de båda männen har utsatt målsäganden för en mycket allvarlig misshandel. De har bland annat slagit honom med tillhyggen, stuckit honom med kniv, bränt och skendränkt honom. Våldet som målsäganden har utsatts för kan, som tingsrätten har konstaterat, liknas vid tortyr och har orsakat målsäganden synnerligt lidande och ett delvis livshotande tillstånd. Till skillnad från tingsrätten anser dock hovrätten att det inte är bevisat att de båda männen agerat med uppsåt att döda målsäganden och att de därför inte kan dömas för försök till mord.

– Det finns omständigheter som talar både för och emot att de båda männen genom sitt handlande haft uppsåt att döda målsäganden. Mot den bakgrunden går det inte att konstatera att det är ställt bortom rimligt tvivel att de haft ett sådant uppsåt, säger hovrättsrådet Jonas Brodin.

Istället döms de båda männen för synnerligen grov misshandel. Det föreligger enligt hovrätten flera försvårande omständigheter som gör att gärningarna motiverar ett högt fängelsestraff. Den 21-årige mannen döms till sju års fängelse och 19-åringen döms, efter hänsyn tagits till hans ålder, till fyra år och sex månaders fängelse. De båda männen ska även solidariskt betala ett skadestånd till målsäganden på 139 750 kr plus ränta.

Hovrätten är enig i sin dom.

Senast ändrad: 2018-11-19