Hovrätten dömer tre personer för mordet i Malå

2023-09-27

Det var i februari 2023 som en man bosatt i Malå mördades i sin egen bostad. Polisutredningen blev omfattande och i anslutning till mordet frihetsberövades en man och en kvinna. En tid senare frihetsberövades ytterligare två personer bland annat efter att en gärningsman hade trätt fram och berättat att han och två andra medverkat i mordet. Motivet till mordet påstods vara att den mördade hade förgripit sig sexuellt på två barn, däribland en av gärningsmännen, för många år sedan och att han hade fortsatt att i sexuellt syfte ta kontakt med yngre personer. Han var dock inte dömd för någon sådan brottslighet.

Åklagare åtalade fyra personer för mord vid Skellefteå tingsrätt. Tingsrätten dömde tre av dem för mord, varav en till livstid, en till 16 års fängelse och en till tre och ett halvt år i sluten ungdomsvård. Gärningsmännen var nära släktingar med varandra. Den fjärde personen dömdes för grovt skyddande av brottsling till fängelse ett och ett halvt år för att ha bränt upp bevismaterial.

Hovrätten gör samma bedömning som tingsrätten men skärper fängelsestraffet för den fjärde personen till två år. Hovrätten bedömer att den skriftliga bevisningen varit besvärande för särskilt de tre åtalade som döms för mord. Hovrättsrådet Lars Viktorsson, som var ordförande vid förhandlingen, säger att också att den muntliga bevisningen, som alltså innefattar en berättelse från en av de dömda, varit av stor betydelse. Dessutom har en av de åtalade, enligt en släkting till honom, berättat vad som inträffat vid mordet. Även detta anser hovrätten vara av betydelse. Hovrätten har lagt samman all bevisning och anser det bevisat att tre av de åtalade är ansvariga för mordet.

Hovrätten är dock inte enig i sin bedömning. Två ledamöter anser att den åtalade som berättat vad som skulle ha inträffat vid mordet har lämnat så otillförlitliga uppgifter att de inte kan tillmätas betydelse. Dessa ledamöter har därför kommit fram till att inte någon av de åtalade ska dömas för mord.