Hovrätten dömer för skjutning i Gubbängen

2023-07-07

Tingsrätten dömde de två gärningsmännen för mordförsök då de vid den andra skjutningen skjutit med automatvapen och pistol mot en lägenhetsdörr, där lägenhetsinnehavaren samtidigt befann sig i bostaden. Det skedde i Stockholmsförorten Gubbängen. Tingsrätten ansåg dock att den första skjutningen tidigare samma dag då gärningsmännen från gården besköt en närbelägen lägenhet skulle bedömas som grovt olaga hot och inte som försök till mord. Tingsrätten dömde även de två gärningsmännen för ett tidigare utfört personrån och för grovt vapenbrott.

Hovrätten har gjort en delvis annan bedömning av den första skjutningen och anser att den ska bedömas som försök till mord, och inte som grovt olaga hot. Enligt hovrätten var det en ren tillfällighet att lägenhetsinnehavarna vid den skjutningen inte fanns i lägenheten. Att skjutningen skedde när de inte befann sig i lägenheten berodde enbart på att gärningsmännen råkat välja fel tidpunkt för sitt angrepp.

Hovrätten skärper också straffen för de båda gärningsmännen till sluten ungdomsvård i två år och sex månader respektive två år och åtta månader.