Hovrätten dömer för brott mot upphovsrättslagen i Swefilmer

2018-03-28

Hovrätten dömer, precis som tingsrätten, männen för brott mot upphovsrättslagen. De döms för att tillsammans ha gjort drygt 1 400 upphovsrättsskyddade filmer tillgängliga via streamingtjänsten Swefilmer, utan upphovsrättsinnehavarnas tillstånd. En av männen döms även för grovt penningtvättsbrott eftersom han tillgodogjort sig intäkter från den brottsliga verksamheten.

För den man som döms för båda brotten skärper hovrätten fängelsestraffet från tre till fyra års fängelse. Hovrätten förverkar också ett belopp om 4 miljoner kr från mannen som utbyte av brott. Den andre mannen döms till villkorlig dom och böter i stället för villkorlig dom och samhällstjänst. Ett belopp om 10 000 kr förklaras förverkat från honom.

Båda männen ska solidariskt med varandra betala skadestånd med 2,2 miljoner kr jämte ränta till Nordisk Film A/S för upphovsrättsintrång i en av de filmer som lagts ut på hemsidan.

Senast ändrad: 2018-03-28