Hovrätten dömer för brott mot strandskyddsbestämmelser

2023-09-05

Den aktuella kåtan är placerad på ett område som omfattas av både strandskyddsregler och naturreservatsföreskrifter. Efter ett beslut från länsstyrelsen brände kronofogden 2018 ner en tidigare kåta på den aktuella platsen. Den nu aktuella kåtan byggdes upp efter det.

Enligt hovrättens bedömning utgjorde kåtan en ny byggnad i miljöbalkens mening, även om den i huvudsak var likadan som den tidigare kåtan som stod på samma plats. Det är förbjudet att uppföra nya byggnader inom ett strandskyddsområde, och kvinnan har inte meddelats dispens från strandskyddet eller visat att hon omfattas av något undantag från förbudet att uppföra nya byggnader. Hon döms därför för brott mot strandskyddsbestämmelserna till dagsböter.

– Hovrätten har precis som tingsrätten kommit fram till att det har stått en liknande kåta på platsen sedan mycket lång tid tillbaka. Men hovrätten anser till skillnad från tingsrätten att det ändå är fråga om en ny byggnad i strandskyddsreglernas mening, och sådana är förbjudna om man inte har dispens eller omfattas av något undantag från reglerna. Därför har det varit brottsligt att bygga upp kåtan igen efter att kronofogden hade bränt ner den, säger hovrättsrådet Lars Viktorsson, ordförande i målet.

Kvinnan frikänns däremot från brott mot naturreservatsföreskrifterna, eftersom åklagaren inte bevisat att återuppbyggandet av kåtan orsakade någon skada, risk för skada eller olägenhet för de miljövärden som reservatet avser att skydda.