Hovrätten dömer en kvinna för mordet på sin bror

2022-05-17

Kvinnan har varit åtalad för att ha förmått sin bror att ta den dödliga dosen tabletter och i samband med det sagt att ”man kan bli en ängel”. Enligt åtalet har hon utnyttjat att brodern hade en funktions-nedsättning och en mental ålder om ca 9–10 år och därför inte förstod följderna av tablettintaget.

Kvinnan har förnekat brott och berättat att hon bara gjorde det möjligt för brodern att ta sitt eget liv, något som han enligt henne önskade göra. Enligt kvinnan ska anledningen till agerandet ha varit att undvika att brodern skulle tvångsomhändertas.

Hovrätten har bedömt gärningen som ett mord. Vid bedömningen har hovrätten tagit hänsyn till att det är ställt utom rimligt tvivel att brodern inte har velat ta sitt liv, att gärningen har begåtts i broderns hem av en närstående som han känt ett särskilt förtroende för och att han på grund av sin funktionsnedsättning har varit skyddslös. Kvinnan har dessutom gett honom tabletterna på samma sätt som han fick sin ordinarie medicin och då utnyttjat hans mentala begränsningar för att få honom att ta den dödliga dosen. De försvårande omständigheterna har lett till att gärningen bedömts som mord och inte dråp.

Även om kvinnan har upplevt sig vara pressad och enligt egen utsaga haft sin brors bästa i åtanke så kan agerandet inte ses som något annat än ett mord. De förmildrande omständigheterna i fallet gör dock att hovrätten har lagt sig under normalstraffet för mord, vilket annars vore fängelse i 16 år, säger hovrättslagmannen Niklas Rundberg.

Kvinnan döms till 12 års fängelse och ska även betala skadestånd till ett efterlevande halvsyskon.