Hovrätten dömer de tre män som åtalats för mord i Nacksta i Sundsvall den 12 december 2019 för mord

2021-01-22

Tingsrätten meddelade dom den 5 augusti 2020 och frikände männen för bland annat mord. Tingsrätten konstaterade att mycket talade för att männen kan ha befunnit sig i Nacksta den aktuella kvällen och agerat på det sätt som åklagaren påstått men att det inte gick att utesluta att det varit någon eller några andra än de tilltalade som varit på platsen vid tiden för gärningen. Enligt tingsrätten var det inte ställt utom rimligt tvivel att det var någon av de åtalade männen som dödade målsäganden eller att de annars medverkat till mordgärningen på ett sådant sätt att de skulle kunna anses som medgärningsmän.

I hovrätten har åklagaren åberopat viss ny bevisning. I motsats till tingsrätten har hovrätten kommit fram till att den av åklagaren åberopade bevisningen är sådan att det är ställt utom rimligt tvivel att det var de tre åtalade männen som varit på platsen och att de tillsammans och i samförstånd avsiktligen dödat målsäganden. Utredningen visar att målsäganden först blev beskjuten inomhus med ett vapen och att han därefter utomhus blev beskjuten med ett annat vapen. Han har träffats av totalt åtta skott. Hovrätten har också kommit fram till att gärningen har föregåtts av viss planering.

Beträffande påföljden har hovrätten kommit fram till att det inte har funnits några förmildrande omständigheter men däremot ett flertal försvårande sådana. Hovrätten har därför bestämt påföljden till 18 års fängelse för var och en av de tilltalade.

Hovrätten har också bestämt att de tilltalade ska betala skadestånd till målsägandens mamma, syster och barn samt till dödsboet.

Två av rättens ledamöter var skiljaktiga i fråga om påföljd och ville bestämma straffet till fängelse på livstid eftersom de ansett att omständigheterna varit synnerligen försvårande.