Hovrätten ändrar tingsrättens dom om mord i Sätra i Gävle

2023-09-25

De två personerna åkte på varsin elcykel och greps en kort tid efter skjutningen i det bostadsområde som mordet skedde i. Åklagarna har påstått att dessa två, tillsammans och i samförstånd med varandra och andra, har berövat målsäganden livet genom att de sköt målsäganden och att de vid skjutningen åkte på elcyklar. Som bevisning har åklagarna bland annat visat på att tändsatspartiklar hittades på de två personerna och på de två elcyklarna.

Hovrätten konstaterar emellertid att personerna inte har pekats ut av någon som skyttar samt att vittnen har lämnat motstridiga uppgifter om de transportmedel som gärningsmännen använde för att lämna brottsplatsen efter skjutningen. Hovrätten konstaterar därför att bevisningen inte är tillräcklig för att slå fast att de personer som sköt målsäganden använde just elcyklar som åklagarna påstått. Utredningen visar inte heller annat än att det är fråga om mycket få tändsatspartiklar som inte kan knytas till den aktuella skjutningen. Inte heller i övrigt finns någon bevisning om att de två personerna var just de som sköt målsäganden. Den omständigheten att de greps i området relativt kort tid efter skjutningen och då färdades på två elcyklar visar därför inte att de deltog i mordet som skyttar på det sätt som åklagarna påstått.

Eftersom åklagarna inte har bevisat att skyttarna har använt elcyklar kan de två personerna inte heller dömas för att ha deltagit i mordet genom att forsla bort några elcyklar från mordplatsen. Hovrätten har vidare kommit fram till att åklagarna inte har bevisat att de två personerna har deltagit i planeringen eller utförandet av mordet på ett sådant sätt att de kan anses som gärningsmän.

Åklagarna har begärt att de två personerna åtminstone ska dömas för medhjälp till mord eftersom de närvarat vid brottsplatsen och psykiskt stöttat de gärningsmän som utförde mordet. Hovrätten konstaterar att det för att någon ska dömas för medhjälp till någon annans brott krävs att medhjälparens handlande har övat något inflytande på huvudgärningen. I detta fall är det inte bevisat att de två personerna har handlat på något sådant sätt. De kan därför inte heller dömas för medhjälp till mord.

Hovrätten har fastställt tingsrättens dom när det gäller den person som tingsrätten frikänt från åtalet för mord. Hovrätten har i domen också prövat överklagade frågor om skyddande av brottsling och skadestånd.

Hovrättens ledamöter var eniga.