Hovrätten ändrar tingsrättens dom om mord i Markaryd

2020-11-04

Hovrätten instämmer i tingsrättens slutsats att åklagaren inte har bevisat vem av de båda männen som begick brotten. Det finns inga vittnesiakttagelser eller någon teknisk bevisning som direkt binder någon av männen till biltillgreppet eller till de handlingar som ledde till att målsäganden berövades livet.

Tingsrättens fällande dom byggde i stället till stor del på att tingsrätten ansåg att endast en gärningsman inte hade kunnat utföra de brottsliga gärningarna under den begränsade tid, en timme, som dessa måste ha inträffat. I denna del gör hovrätten en annan bedömning än tingsrätten. Slutsatsen är att åklagaren inte har bevisat att de båda männen utförde gärningarna gemensamt.

Hovrätten bedömer att det inte alls är säkert att de åtalade gärningarna måste ha genomförts av två gärningsmän. Det kan mycket väl vara så att en av männen inte hade med brotten att göra överhuvudtaget, säger rättens ordförande, Martin Andersson.

Enligt hovrätten finns det alltså ett betydande utrymme för att en av männen inte på något sätt deltog i den åtalade brottsligheten. Eftersom det inte är bevisat vem av de båda detta skulle vara, frikänner hovrätten båda två från mord och tillgrepp av fortskaffningsmedel. En av männen döms dock för försök till bedrägeri.

Eftersom de båda männen frikänns från mord och tillgrepp av fortskaffningsmedel ska de inte heller betala något skadestånd.