Hovrätten ändrar tingsrättens dom i ett mål om yttrandefrihetsbrott

2020-10-12

På webbplatsen www.nordfront.se publicerades en artikel om ett terrordåd i Nya Zeeland; i artikeln ingick en film som visade en inspelning som gärningsmannen själv hade gjort av dådet. Justitiekanslern (JK) har på grund av det som framgår av filmen åtalat webbplatsens ansvarige utgivare för yttrandefrihetsbrottet olaga våldsskildring. Örebro tingsrätt har gått på JK:s linje och dömt mannen.

Mannen har begärt att hovrätten ska frikänna honom, medan JK har begärt att hovrätten ska skärpa straffet.

För hovrätten råder det ingen tvekan om att innehållet i filmen utgör en olaga våldsskildring, och prövningen har därför inriktats på frågan om det var försvarligt att lägga ut den på webbplatsen.

En viktig utgångspunkt har varit att publiceringen av filmen omfattas av det särskilda skydd för yttrandefriheten som finns i yttrandefrihetsgrundlagen. Filmen och artikeln har av allt att döma publicerats i ett rent nyhetsförmedlande syfte, och filmen är så suddig att man inte kan se enskilda offers ansikten. Hovrätten har därför kommit fram till att det var försvarligt att publicera filmen.

– Vid prövningen av den ansvarige utgivarens straffrättsliga ansvar anser hovrätten att publiceringen inte har gått över gränsen för vad som måste accepteras vid nyhetsförmedling som omfattas av skyddet i yttrandefrihetsgrundlagen, säger hovrättsrådet Per Christensen.

Eftersom publiceringen var försvarlig har hovrätten frikänt mannen från yttrandefrihetsbrottet olaga våldsskildring.

Hovrätten har fastställt tingsrättens dom om att mannen för publiceringen av en annan artikel ska dömas för yttrandefrihetsbrottet hets mot folkgrupp, men har kommit fram till att det finns skäl att lindra påföljden från fängelse till skyddstillsyn.

I hovrätten har målet avgjorts av fyra juristdomare. En domare i hovrätten var skiljaktig och instämde i tingsrättens bedömning om att mannen skulle dömas även för yttrandefrihetsbrottet olaga våldsskildring.