Hovrätten ändrar straffet för mord på en 19 månaders pojke

2023-08-16

En 40-årig man har erkänt att han i december förra året orsakade sin sons död i hemmet i Eslöv. Sonen var vid tillfället sjuk och enligt mannens egen beskrivning tryckte han sonens huvud bakåt och nedåt när sonen satt på hans knä för att få honom att sluta gnälla. Våldet resulterade i att barnet dog.

Lunds tingsrätt dömde mannen för mord till livstids fängelse. Mannen överklagade domen till hovrätten och ville i stället dömas för grov misshandel och vållande till annans död eller i vart fall få ett tidsbestämt fängelsestraff.

Till skillnad från tingsrätten anser hovrätten inte att det är visat att mannen i gärningsögonblicket agerat med avsikt att döda sonen. Däremot måste mannen ha insett att det fanns en avsevärd risk för att pojken skulle dö till följd av våldet men i stunden varit likgiltig inför detta. Även hovrätten dömer därför mannen för mord.

Vid en sammanvägd bedömning anser hovrätten att omständigheterna kring gärningen är försvårande men samtidigt inte så allvarligt försvårande att livstidsstraff bör dömas ut. Han döms därför till fängelse i 18 år.

Rätten är enig.